Условия на промоциите

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКЦИЯ “Очаровай с магията на блясъка“


1) Организатор на промоцията “Очаровай с магията на блясъка“ (наричана накратко „Промоцията“) е Уни Верса М.Г. ООД със седалище ул. Рачо Димчев 2, София 1000.
2) Промоцията важи за всички клиенти на сайта www.cristimi.bg.
3) Промоцията се предлага само на пълнолетни физически лица.
4) Промоцията е валидна за периода от 11.11.2023  00.00 часа до 25.12.2023 23:59 часа.

5) Промоцията включва отстъпка от 20 % от редовната цена на селекция от продукти, която ще бъде обновявана всяка седмица от периода на промоцията. Продуктите, за които се отнася промоцията могат да се видят на страницата Магията на блясъка.

6) Намалените продукти са достъпни и от стандартното меню на сайта. 
7) С участието си в промоцията клиентите приемат и се съгласяват с настоящите правила.
8) Клиентите могат многократно да участват в промоцията в рамките на срока, за който се предлага.
9) Продукти, закупени по време на промоцията, които не са повредени или употребени,
могат да бъдат върнати в рамките на 14 календарни дни, считано след дата на покупката според стандартната политика за връщане на www.cristimi.bg
10) По въпросите, които не са засегнати в настоящите правила, ще се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
11) Настоящите условия са в сила от от 11.11.2023.

 

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКЦИЯ “-15% на огърлица и обеци Lisbeth“


1) Организатор на промоцията “-15% на огърлица и обеци Lisbeth“ (наричана накратко „Промоцията“) е Уни Верса М.Г. ООД със седалище ул. Рачо Димчев 2, София 1000.
2) Промоцията важи за всички клиенти на сайта www.cristimi.bg.
3) Промоцията не се предлага заедно с други промоции на организатора.
4) Промоцията се предлага само на пълнолетни физически лица.
5) Промоцията е валидна за периода от 27.10.2023 12:00 часа до 05.11.2023 23:59 часа.
6) С участието си в промоцията клиентите приемат и се съгласяват с настоящите правила.
7) Клиентите могат многократно да участват в промоцията в рамките на срока, за който се предлага.
8) Продукти, закупени по време на промоцията, които не са повредени или употребени,
могат да бъдат върнати в рамките на 14 календарни дни, считано след дата на покупката според стандартната политика за връщане на www.cristimi.bg
9) По въпросите, които не са засегнати в настоящите правила, ще се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
10) Настоящите условия са в сила от от 26.10.2023.